Kopier et måltid - Kostdagboken

Kopier et måltid

Hvis du vil bruke det samme måltidet en annen dag gjør du det helt enkelt ved å kopiere linket.


Image


Klikk på "kopier måltid" – og en kalender åpner seg. Her velger du hvilken dag du vil kopiere til.


Image


Når du har kopiert måltidet viser dialogboksen hvilken dato som måltidet er flyttet til. Klikk på x for å lukke meldingen.


Image


Husk - du kan alltid hente inn måltidene via "Dine siste inntastninger" i forbindelse med et måltid. ;-)

Om kostdagboken

Kostdagboken er din private slankedagbok. Når du har satt deg et slankemål, hjelper Kostdagboken deg med å holde styr på det daglige kaloriforbruket. I den personlige dagboken logger du det du har spist - og Kostdagboken regner ut kaloriforbruket både for den enkelte råvaren, måltidet, dagen og hele slankeperioden. Så enkelt er det!

Visste du?

På Kostdagboken følger du kaloriforbruket hele tiden. Her fører du dagbok over alle måltidene på en lettvint måte. Det krever bare et par klikk med musen - og du har styr på kaloriene.